RECENZE: Hra "Jan Krafka" cílí na nenáročného a všemu věřícího diváka

17.9.2019

Aneb trochu nevážně o situaci v Kladenském divadle.

Do posluchárny kladenské ČVUT situovala činohra Kladenského Divadla svůj první projekt letošní sezóny pod názvem Jan Krafka. Novinka zaujme neotřelým prostorem, dobrými nápady i skvělou režií, atmosféru večera však kazí nepříliš kvalitní herecké výkony.

Hrát divadlo na zasedání zastupitelstva má pro tvůrce velkou výhodu v tom, že atmosféra kusu se buduje víceméně sama a mimochodem. Režisér tohoto kusu (který si mimochodem střihnul i jednu z hlavních rolí), bravurně posunuje dějem, ve kterém jsou mistrně namixována vystoupení útočná s vystoupeními obrannými a apelujícími.

Vedle fascinujících monologů protkaných systémem navzájem propojených lží a nepravd, dodává kusu na síle i fakt, že jen pár metrů od jeviště se nachází titulní postava hry, která ale do děje ani jednou nezasáhne. Právě o tomto nezdolném muži, který strávil tři roky na postu jednatele divadla, novinka Jan Krafka v režii Milana Volfa vypráví.

Nebyl by to ale režisér Milan Volf, kdyby divák jen polopatě sledoval Krafkovy osudy.

Tvůrci do novinky zakomponovali i mýty vázané na zrození hrdiny. V tradičně silných choreografiích tak před diváky kolem mikrofonu pomalu prochází mozaika výjevů z bohaté činnosti Jana Krafky v divadle. Postavy rytmicky opakují svůj přednes, jejich pinožení připomíná jakýsi archaický rituál. Sám Volf před premiérou přiznal, že je připraven hájit koncepci hry Kladenského Divadla do roztrhání těla.

První část večera bohužel negativně ovlivňuje fakt, že herci měli na přípravu hry málo času. Jejich přednes textu je trhaný a nervózní, neobejdou se bez scénáře v rukou. Tento pokus o formu přednášky cimrmanovského formátu se vysloveně nepovedl. Dalším problémem je snaha o improvizaci v textu, díky čemuž dochází ke vzniku nelogičností a nepravd, které navíc vyvrací samotné kulisy, ve kterých dominuje plátno dataprojektoru. Místo, aby se herci drželi pomocných textů právě na plátně, pouštějí se do samostatných projevů, které s textem nesouvisí, což ubírá ději celé hry na dramatičnosti.

Šťastné také nejsou výstupy režiséra Volfa a pomocného asistenta Ryse, kteří do děje svými vystoupeními zasahují a vyloženě tříští celou pracně vystavěnou dramatickou strukturu. Nelze vyloučit, že výstupy asistenta Ryse jsou integrální součástí celého kusu, ale ve hře působí vysloveně rušivě. Role potrhlého patnáctiletého pubertálního fracka totiž není rolí, kterou by tento herec zvládal. Vysloveně přehrává a posouvá celou hru do absurdního dramatu.

Naštěstí po třech hodinách tohoto postrkování před mikrofonem začíná být tak akorát a přichází konec večera. Kladenské divadlo umí kompaktnější představení než je aktuální Jan Krafka. Novinka ale fascinuje odvahou hledat stále něco nového a ochotou neustrnout. V tom je soubor okolo Milana Volfa jedinečný.

Autor: Věrka Vypáčilová
5%


Opravdu Kladenské divadlo končí ?

15.7.2019

Aneb pár poznámek ke změně jednatele společnosti Kladenská divadla, s.r.o.

Zaměstnanci Divadla (ZD): Definitivní rozhodnutí o odvolání Jana Krafky, které padlo 1. 7. v rámci zasedání Rady města, nebylo jemu samému oficiálně oznámeno. Jan Krafka momentálně pobírá řádnou dovolenou. Načasování tohoto kroku v době začínajících divadelních prázdnin považujeme za netransparentní, překotné a nesystémové.

Způsob odvolání je naprosto standardní a pan Krafka o něm byl informován ještě dříve než odjel na dovolenou. Stejně tak byl informován o nespokojenosti Rady v průběhu uplynulých šesti měsících. Jinak pokud budu mluvit za sebe, tak chci pouze zlepšit hospodaření divadla. A po půl roce snah o zlepšení, mám pocit, že jinak než změnou jednatele se toho dosáhnout nedá.

Jan Krafka (JK): Vždy jsem pracoval s vyrovnaným rozpočtem nebo dokonce jisté finanční prostředky ušetřil. Například na rok 2018 jsem žádal o pět miliónů méně než na rok 2017. Mnou navrhovaný rozpočet vždy schválilo zastupitelstvo v rámci rozpočtu města.

Je mi naprosto jasné, že se kultura, stejně jako sport bude stále dotovat. Tyto oblasti si na sebe nemůžou nikdy vydělat. A je celkem "šumák" jestli se tomu říká dotace nebo ztráta. Jen bych rád, aby peníze, které Město do Divadla posílá, byly účelně vynaloženy. Pan Krafka mne ale za půl roku přesvědčil pouze o jediné věci, a sice o tom, že o ekonomice divadla nemá vůbec tušení. Chápu, že do minulého roku to asi fungovalo jinak, a že se zásadní věci rozhodovaly přímo na Magistrátu, a on tam byl pouze od toho, aby to podepsal. Ale o tom funkce jednatele není. Jako člen nové Rady mám o práci jednatele poněkud jinou představu. Pokud mi pan Krafka na lednovou Radu doručí tři rozpočty s třemi různými částkami a odlišnými strukturami těchto rozpočtů, a neví, který je správný a nedokáže mi ho vysvětlit, tak je prostě něco špatně.

Problémem také je, že přestože rostou náklady na mzdy zaměstnanců, protože se jich zaměstnává více, tak prakticky nerostou výnosy, to jest to co si divadlo vydělá. Znovu zdůrazňuji, že nepředpokládám, že divadlo je výdělečný podnik, ale pokud v roce 2016 bylo Divadlo personálně poddimenzované a muselo se dělit o prostory s divadlem Lampion, tak by po zvětšení souboru a přestěhování do kapacitně většího prostoru a zvýšení počtu představení, mělo generovat vyšší příjmy.

Jaroslav Slánský (JS): Město ale zapomnělo zmínit, že nám po říjnových volbách přibylo devět zaměstnanců z města, kteří předtím spadali právě pod radnici – uklízeči, správce budovy, vrátní. Ale budova je stále ve vlastnictví města.

Pan Slánský ale zapomněl zmínit, že jde letos do divadla asi o 8 miliónů více než v minulém roce. A pokud budu počítat náklady na mzdy těchto pracovníků zhruba 0,5 mil Kč/rok, pak při devíti pracovnících to dělá 4,5 miliónů Kč. To znamená, že si Divadlo polepšilo oproti loňskému roku o 3,5 miliónů.

JK: Například na většinu volných vstupenek za čtyři sta tisíc korun za tři roky podalo objednávku statutární město Kladno a byly určeny pro domov seniorů, městské organizace, spolky a další.

Pokud se v divadle rozdávají čestné vstupenky plnými hrstmi, a pan Krafka nedokáže vysvětlit proč někteří lidé vstupenku dostali, a to i přesto, že je pod tím seznamem každý měsíc podepsán a tudíž ho musel schvalovat, tak je opět něco špatně. Bohužel není pravdou, že vstupenky byly určeny pro domov seniorů, městské organizace, spolky a další. Minimálně z dokladů, které pan Krafka předložil, toto nevyplývá. Seznam obsahuje úplně jiné lidi a významnou část čestných vstupenek na své jméno čerpal pan exprimátor Volf a jeho rodinní příslušníci.

Jako pikantní příklad si dovolím uvést přidělování čestných vstupenek v říjnu roku 2018. Pokud vyjdu z čísel (které nám dodal pan Krafka) kapacity a obsazenosti v měsíci říjnu a počtu představení v měsíci říjnu v Divadle (bez Lampionu), pak mi vychází průměrná obsazenost představení na 134 diváků. Přičemž na představení Babička dne 6.10.2018 (což byla sobota a druhý den voleb) bylo vydáno 101 čestných vstupenek. Je to vše jen náhoda ?

JS: Pan primátor nás také neustále srovnává s Městským divadlem v Mladé Boleslavi, jenže tam je zásadní rozdíl: společnost Divadla Kladno s.r.o. zastřešuje divadla dvě. Do boleslavského divadla chodí více diváků, protože jeho tradice je silná, zatímco my jsme v roce 2016 vlastně museli začínat znova.

Myslím, že každý si je vědom toho, že v Kladně jsou dvě scény a v Mladé Boleslavi pouze jedna. Taky to srovnání je pouze mezi hlavní scénou a Boleslavským divadlem. Pokud by vše bylo v pořádku, tak by z toho Kladenské divadlo mělo vyjít lépe, protože náklady na technický personál se budou dělit mezi dvě scény. Ale podle dostupných čísel tomu tak není. Po panu Krafkovi byly požadovány strukturované výdaje (náklady) společnosti Divadla Kladno s.r.o. podle středisek (Lampion, MDK, Správní), což byl mimochodem velký problém tyto informace vůbec získat. Ale nakonec jsme je dostali, takže můžeme srovnávat. Podle získaných informací se ukazuje, že v Mladé Boleslavi měli v roce 2017 na dotaci cca 29 miliónů tržby asi 16 miliónů. Kladenské divadlo v roce 2019 (abych nesrovnával s rokem 2017, kdy bylo Divadlo první rok po návratu na domovskou scénu)mělo za první čtvrtletí dotaci 29 miliónů a tržby pouze 2,6 miliónů. Ten rozdíl je propastný. A to patří první čtvrtletí roku co se týká návštěvnosti k těm lepším.

Jinak pokud požaduji po panu Krafkovi srovnat ekonomiku našeho divadla s divadly v Mladé Boleslavi a Příbrami, což jsou přibližně stejně velké scény, a po měsíci je mi předloženo jediné číslo s tím, že ostatní údaje není možné sehnat. A mně se během pěti minut podaří dohledat rozpočet Příbramského divadla, který je veřejně dostupný na webu, tak je opět něco špatně.

JK: Rozšíření smlouvy na IT služby, kterou jsem zdědil po bývalém vedení společnosti, bylo schváleno tehdejší městskou radou.

Pokud předraženou zakázku na IT z roku 2016 hodí na předchozí vedení divadla a ono se ukáže, že ji podepsal on sám, protože byl už 27 dní ve funkci, tak je zase něco špatně.

datum firma cena v Kč bez DPH četnost platby doba trvání smlouvy účel jednatel
1.5.2016 SJCOM s.r.o. 17 775,- měsíčně na dobu neurčitou opravy, údržba a technická podpora software Bendlová
27.10.2016 SJCOM s.r.o. 58 000,- měsíčně 24 měsíců + automatické prodloužení opravy, údržba a technická podpora software Krafka
31.3.2017 Michal Šnajdr 25 500,- ročně na dobu neurčitou provoz a údržba importního rozhraní Col2Mon Krafka
31.7.2017 SJCOM s.r.o. 63 000,- jednorázově   webová prezentace pro Divadlo Kladno Krafka
1.11.2017 Michal Šnajdr 210 000,-     rozšíření rozhraní mezi systémy Colosseum a Money S4 Krafka
1.4.2018 SJCOM s.r.o. 5 000,- měsíčně 24 měsíců a automaticky se prodlužuje zajištění podpory webu “Divadlo Lampión” Krafka
20.7.2018 Tomáš Melen 90.000,- * jednorázově   vytvoření webové aplikace pro převod účetních dat Krafka

*včetně DPH

Smlouvy na IT zahrnují provoz dvou webů a servisní smlouvy pro IT podporu. Pro Divadlo to znamená platbu 58 000 bez DPH měsíčně po dobu minimálně dvou let, přičemž je smlouva automaticky prodlužována. To znamená, že k říjnu letošního roku to bude více než 2 miliony bez DPH. Zajímavé na tom je, že se stejnou firmou předchozí jednatelka podepsala o pět měsíců dříve smlouvu na 17 775 Kč/měsíc bez DPH. Určitě by mne zajímalo, co pana jednatele Krafku vedlo k tomu smlouvu po tak krátké době ve funkci změnit a náklady výrazně zvýšit.

Jako problematickou vidím také správu webových stránek. Za tvorbu webové prezentace Divadlo zaplatilo jednorázově 63 000 Kč bez DPH. A i přesto, že web Divadla Lampión je v podstatě identický s webem hlavní scény, a i přesto, že weby jsou minimálně aktualizovány (např. poslední a jediná výroční zpráva je za rok 2016, návrh rozpočtu divadla pouze na rok 2018), tak je každý měsíc fakturována údržba webové stránky dětského divadla Lampion za 5 000 Kč bez DPH. Smlouva na správu webu hlavní scény je nedohledatelná. Lze tudíž pochybovat o účelnosti vynaložených prostředků. A to nemluvím o tom, že odborníci považují poskytované služby za předražené.

JK: Nárok na služební vůz pro jednatele vyplývá ze smlouvy mezi Radou města a jednatelem. Jednatel platí za tento bonus pohonné hmoty a daně dle zákona.

Pokud se týká služebního vozu Volkswagen Passat, tak problém není ani tak ve voze jako takovém, ale v jeho typu a pořizovací ceně. Nájem vozu činí 19 680 Kč měsíčně, což činí za dva roky 472 320 Kč s DPH. A po skončení nájmu vůz nezůstane Divadlu, ale musí se vrátit. A to nejlepší nakonec. Smlouva byla uzavřena, respektive vůz byl převzat, 21.11.2018, v den ustavujícího zastupitelstva.

Také si nejsem jistý jestli je vůz Volkswagen Passat v plné výbavě pro jednatele divadla vhodným a nezbytným benefitem. Divadlo je příspěvková organizace města, která vždy hospodaří s účetní ztrátou. V ničem se neodlišuje od jiných společností města, jako je třeba Domov pro seniory, který také hospodaří s účetní ztrátou. Musím se pak oprávněně ptát, proč šéf jedné organizace má jako bonus luxusní vůz a druhý šéf (stejný počet zaměstnanců, nižší účetní ztráta) se musí spokojit s vozem horší kvality.

JS: Začalo k nám chodit mnohem víc lidí, takže si můžeme dovolit postupně stáhnout některé billboardy a ušetřit za propagaci.

Pokud se týká umělecké práce pana Krafky, tu opravdu nejsem schopen posoudit a ani mi to nepřísluší. To musí posoudit diváci. Sice bych si dokázal představit vyšší obsazenost divadla (roční obsazenost v průměru cca 53 - 58% není zrovna nejvyšší a zatím se v průběhu posledních tří let, kdy je soubor zpět v kamenném divadle, příliš nezvyšuje), když třeba v Ml. Boleslavi je asi 83%, ale jsem ochoten to stále ještě připsat na vrub rekonstrukci divadla. To že chodí více lidí je dáno především zvýšením počtu představení z 370 (rok 2017) na 428 (2018), obsazenost zůstává přibližně stejná.

Pokud se týká billboardů, tak inzerovat Kladenské divadlo v pražských ulicích mi připadá jako naprosté mrhání finančními prostředky. Hlavní město je plné různých divadelních scém, a pravděpodobnost, že reklama osloví diváka, který bude ochoten vyjet do Kladna je opravdu zanedbatelná. Je to stejně účinné jako inzerovat plavky na severní točně.

A takhle bych mohl pokračovat dále. Celou dobu jsem doufal, že změnu nebude nutné provést, a chtěl jsem panu Krafkovi dát šanci, aby ukázal, že to zvládne. Ale jinak to nejde. Chápu sice, že se některé částky mohou zdát jako drobné v porovnání s rozpočtem, ale jako radní mám povinnost se chovat s péčí řádného hospodáře ve všech případech.

Na závěr bych ještě jednou rád zdůraznil, že nikomu nejde o likvidaci fungujícího hereckého souboru, nikdo nikoho nevyhazuje, nikdo nemá ambici zasahovat do uměleckého plánu, do dramaturgie. To co já ale minimálně za sebe chci je, aby se Divadlo chovalo hospodárně.

Dne 27.8.2019 aktualizovány grafy návštěvnosti a graf rozpočtu spojen s grafem osobních nákladů a výnosů.